Komunikaty

Aby zalogować się na stronę dziennika elektronicznego konieczne jest zapoznanie się z instrukcją w załączniku.

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Przerwa świąteczna:                   23.12.2017 r. - 31.12.2017 r.
Ferie zimowe:                              12-25.02.2018 r.
Wiosenna przerwa:                     29.03 –3.04.2018 r.
Zakończenie roku szkolnego: 22.06.2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne

trzy dni rekolekcji

30 kwietnia 2018 r.

2 i 4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

 

Podział roku szkolnego 2017/2018:
I semestr: 4.09. 2017 r. – 23.01.2018 r.
II semestr 24.01.2018 r. – 22.06.2018 r.

 

KONSULTACJE Z RODZICAMI
7.11.17r., 5.12.17r., 10.04.18r., 15.05.18r. godz. 17.15 – 18.15

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI
Zebrania organizacyjne:

zebranie rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej:  6.09.2017 r. (środa) godz.17.15,

klasy I – III, IVa, IVb: 11.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 17.15,
klasy IVc, IVd, V - VII: 12.09.2017 r. (wtorek) godz. 17.15,
zebranie Rady Rodziców: 12.09.2017 r. (wtorek) godz. 18.30.

 

Podsumowanie I semestru :
klasy II - III: 30.01.2018 r. (wtorek) godz. 17.15,
klasy I, IV - VI:  31.01.2018 r. (środa) godz. 17.15.

 

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2017/18 czynna w godzinach: 6:45 – 17.00 jednak nie później niż do zakończenia zajęć w szkole.

Zapisy do świetlicy i na obiady będą przyjmowane 5 i 6 WRZEŚNIA 2017  w świetlicy szkolnej.

Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy oraz wnioski na obiady można pobierać u wychowawców świetlicy lub wydrukować ze strony internetowej.

Zapisy na nowy rok szkolny obowiązują także dzieci, które korzystały ze świetlicy i obiadów w minionym roku szkolnym.

Uwaga! Dziecko zgłoszone  na obiady W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO otrzyma posiłek w następnym dniu po zapisaniu!

Obiady wydawane są od środy 6  IX 2017 

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu wynosi:

ü  4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

ü  4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

ü  2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Szanowni Państwo, na zajęciach komputerowych dzieci pracują z płytą "Oto ja klasa 2" - link do pobrania aplikacji do klasy 2 http://old.mac.pl/UserFiles/Akademia/Oto_ja/klasa2/release.zip