Komunikaty

Zapraszamy na zebranie organizacyjne związane z wyjazdem na Obóz Letni do Darłówka, które odbędzie się dnia 20 czerwca o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 6 w Gnieźnie.

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu wynosi:

ü  4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

ü  4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

ü  2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

TEST Z PŁYWANIA W KLASACH TRZECICH

Test sprawdzający umiejętności pływackie uczniów klas trzecich chętnych do udziału w programie „Potrafię pływać” odbędzie się  w dniu 5 czerwca br. o godz. 15.15 na basenie GOSiR przy ul. Jolenty.

Deklarację uczestnictwa w programie „Potrafię pływać” należy złożyć do dnia 31 maja 2017 r.  w sekretariacie szkolnym.

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/18

  1. W związku z organizacją roku szkolnego 2017/18 wszelkie przeniesienia uczniów obecnych klas III i VI proszę zgłaszać do dnia 31 maja br. w sekretariacie szkoły.
  2. Listy uczniów przyszłorocznych klas czwartych wywieszone będą w budynku szkoły po 20 lipca 2017 r.
  3. W roku szkolnym 2017/18 podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I – VII zakupione zostaną przez szkołę i udostępnione uczniom (nie dotyczy podręcznika do nauki religii i gry w szachy).

ZEBRANIE Z RODZICAMI PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS PIERWSZYCH

 

12 czerwca br. godz. 16.30

 

Zapraszamy!

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Sprawdź jaki jest rejon Twojego dziecka.

 

UWAGA!

Do klas I obowiązuje ścisła rejonizacja, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I mogą brać udział tylko dzieci zamieszkałe w rejonie SP 3 i SP 8 oraz dzieci spoza miasta Gniezna.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW OBECNYCH KLAS III i VI

Odpowiadając na pytania rodziców dotyczące obecnych klas III i VI informuję, że ze względów organizacyjnych, decyzje dotyczące tych klas zostaną podjęte w II połowie maja po zakończeniu wstępnego procesu rekrutacyjnego w gnieźnieńskich szkołach do przyszłorocznych klas IV i VII.

 

Zgłoszenie dla kandydatów zamieszkałych w rejonie szkoły (pdf)
Zgłoszenie dla kandydatów zamieszkałych w rejonie szkoły (plik Word)
Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza rejonem szkoły (pdf)
Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza rejonem szkoły (plik Word)
Oświadczenie poz.1 (pdf)
Oświadczenie poz.2 (pdf)
Oświadczenie poz.3 (pdf)
Oświadczenie poz.4 (pdf)
Oświadczenie poz.5 (pdf)
Oświadczenie poz.6 (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej w szkole podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum (pdf)
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej powstałej z przekształconego gimnazjum (pdf)
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej (nie dotyczy pływania w SP 6) (pdf)

Szanowni Państwo, na zajęciach komputerowych dzieci pracują z płytą "Oto ja klasa 2" - link do pobrania aplikacji do klasy 2 http://old.mac.pl/UserFiles/Akademia/Oto_ja/klasa2/release.zip

Zapisy do świetlicy i na obiady będą przyjmowane 1 i 2 września w świetlicy szkolnej.

Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy oraz wnioski na obiady można pobierać u wychowawców świetlicy lub wydrukować ze strony internetowej.

Dzieci korzystające ze świetlicy czy obiadów w zeszłym roku trzeba zapisać ponownie na ten rok szkolny.

Uwaga! Dziecko zgłoszone  na obiady otrzyma posiłek w następnym dniu po zapisaniu!

Obiady wydawane są od poniedziałku 5 września 2016 r. 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO


Przerwa świąteczna:                    23.12.2016 r. - 31.12.2016 r.
Ferie zimowe:                                 30.01. - 12.02.2017 r.
Wiosenna przerwa:                      13 - 18.04.2017 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

31 października 2016 r.

2, 4, 5 maja 2017 r.

16 i 19 czerwca 2017 r.KONSULTACJE Z RODZICAMI

8.11.16 r., 6.12.16 r., 4.04.17 r.,  9.05.17 r.

godz. 17.15 – 18.15

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI


zebrania organizacyjne:

klasy II – III:             5.09.2016 r. (poniedziałek)                   godz. 17.15

 

Zebranie rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej:

 5.09.2016 r. (poniedziałek)                    godz.18.30


klasy I, IV - VI:         6.09.2016 r. (wtorek)                              godz. 17.15

Zebranie Rady Rodziców: 6.09.2016 r.(wtorek)                  godz. 18.30


podsumowanie I semestru
klasy II - III:             24.01.2017 r. (wtorek)                             godz. 17.15
klasy I, IV - VI:         25.01.2017 r. (środa)                               godz. 17.15


Świetlica szkolna czynna w godz. 6:45 do końca ostatniej lekcji w szkole jednak nie krócej niż do 16.15.

 

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO, UCZNIOWIE PRZYCHODZĄCY DO SZKOŁY PRZED 7:45 PRZEBYWAJĄ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.


Sekretariat szkolny czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30.

Dziennik elektroniczny