Komunikaty

Zapraszamy rodziców uczniów na zebrania dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/18:

 

klasy III w dniu 24.05 o godz. 17.15

klasy VI w dniu 24.05 o godz. 18.15.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Sprawdź jaki jest rejon Twojego dziecka.

 

UWAGA!

Do klas I obowiązuje ścisła rejonizacja, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I mogą brać udział tylko dzieci zamieszkałe w rejonie SP 3 i SP 8 oraz dzieci spoza miasta Gniezna.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW OBECNYCH KLAS III i VI

Odpowiadając na pytania rodziców dotyczące obecnych klas III i VI informuję, że ze względów organizacyjnych, decyzje dotyczące tych klas zostaną podjęte w II połowie maja po zakończeniu wstępnego procesu rekrutacyjnego w gnieźnieńskich szkołach do przyszłorocznych klas IV i VII.

 

Zgłoszenie dla kandydatów zamieszkałych w rejonie szkoły (pdf)
Zgłoszenie dla kandydatów zamieszkałych w rejonie szkoły (plik Word)
Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza rejonem szkoły (pdf)
Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza rejonem szkoły (plik Word)
Oświadczenie poz.1 (pdf)
Oświadczenie poz.2 (pdf)
Oświadczenie poz.3 (pdf)
Oświadczenie poz.4 (pdf)
Oświadczenie poz.5 (pdf)
Oświadczenie poz.6 (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej w szkole podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum (pdf)
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej powstałej z przekształconego gimnazjum (pdf)
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej (nie dotyczy pływania w SP 6) (pdf)

Szanowni Państwo, na zajęciach komputerowych dzieci pracują z płytą "Oto ja klasa 2" - link do pobrania aplikacji do klasy 2 http://old.mac.pl/UserFiles/Akademia/Oto_ja/klasa2/release.zip

Zapisy do świetlicy i na obiady będą przyjmowane 1 i 2 września w świetlicy szkolnej.

Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy oraz wnioski na obiady można pobierać u wychowawców świetlicy lub wydrukować ze strony internetowej.

Dzieci korzystające ze świetlicy czy obiadów w zeszłym roku trzeba zapisać ponownie na ten rok szkolny.

Uwaga! Dziecko zgłoszone  na obiady otrzyma posiłek w następnym dniu po zapisaniu!

Obiady wydawane są od poniedziałku 5 września 2016 r. 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO


Przerwa świąteczna:                    23.12.2016 r. - 31.12.2016 r.
Ferie zimowe:                                 30.01. - 12.02.2017 r.
Wiosenna przerwa:                      13 - 18.04.2017 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

31 października 2016 r.

2, 4, 5 maja 2017 r.

16 i 19 czerwca 2017 r.KONSULTACJE Z RODZICAMI

8.11.16 r., 6.12.16 r., 4.04.17 r.,  9.05.17 r.

godz. 17.15 – 18.15

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI


zebrania organizacyjne:

klasy II – III:             5.09.2016 r. (poniedziałek)                   godz. 17.15

 

Zebranie rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej:

 5.09.2016 r. (poniedziałek)                    godz.18.30


klasy I, IV - VI:         6.09.2016 r. (wtorek)                              godz. 17.15

Zebranie Rady Rodziców: 6.09.2016 r.(wtorek)                  godz. 18.30


podsumowanie I semestru
klasy II - III:             24.01.2017 r. (wtorek)                             godz. 17.15
klasy I, IV - VI:         25.01.2017 r. (środa)                               godz. 17.15


Świetlica szkolna czynna w godz. 6:45 do końca ostatniej lekcji w szkole jednak nie krócej niż do 16.15.

 

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO, UCZNIOWIE PRZYCHODZĄCY DO SZKOŁY PRZED 7:45 PRZEBYWAJĄ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.


Sekretariat szkolny czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30.

Dziennik elektroniczny