Opłaty za obiady

Opłata za obiady w styczniu wynosi 66 zł

Odpłatność za obiady regulowana jest do 12 dnia każdego miesiąca.             kucharz

Opłaty za obiady

prosimy uiszczać u pani intendentki 

codziennie w godzinach 11.30 – 13.00

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty przelewem na konto bankowe:

BS Gniezno Nr 47 9065 0006 0000 0000 4301 0001

Nieobecność zgłaszana jest do wychowawcy najpóźniej do godziny 09.00  pierwszego dnia nieobecności.

Telefon do sekretariatu: (61) 426-13-25

 

Regulamin płatności przelewem za obiady