REGULAMIN SIENKIEWICZOWSKICH ZAWODÓW PŁYWACKICH

NA 100 - LECIE SZKOŁY

16 MAJA 2022 ROKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W GNIEŹNIE.

 

Termin zawodów:  16 maj 2022 roku od godziny 9.00 na pływalni GOSiR przy ul. Jolenty w Gnieźnie.

W zawodach biorą udział uczniowie umiejący samodzielnie pływać na dużym basenie z

klas I – VIII.

Zapisy przyjmowane będą w niżej wymienionych kategoriach wiekowych i stylach:

·       Klasy I – II styl dowolny - 25 metrów

·       Klasy III – IV styl dowolny, grzbietowy i klasyczny - 25 metrów

·       Klasy V – VI styl dowolny, grzbietowy, klasyczny – 25 metrów

·       Klasy VII – VIII styl dowolny, grzbietowy, klasyczny – 50 metrów, styl motylkowy  - 25 metrów

Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa dla wszystkich klas – za miejsca I – V przyznawane będą punkty

Uczeń, który chce wystartować w zawodach pływackich dokonuje zgłoszenia u nauczycieli wychowania fizycznego do 10 maja 2022 roku.

PO TYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Uczniowie zgłoszeni do zawodów mają prawo wystartować w dwóch wybranych przez siebie stylach pływackich, jednak aby w danej kategorii wiekowej i stylu wyścig się odbył musi zgłosić się minimum 3 uczniów.

Wszystkich informacji udzielają nauczyciele wychowania fizycznego.