Komunikaty

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Przerwa świąteczna:                   23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe:                              14 – 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa:                     18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ośmioklasisty:                         

  1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Zakończenie roku szkolnego:     21 czerwca 2019 r.

KONSULTACJE Z RODZICAMI

6.11.18r., 11.12.18r., 9.04.19r., 14.05.19r. godz. 16.30-17.30

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Zebrania organizacyjne we wrześniu:

- zebranie rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej:  5.09.2018 r. (środa) godz.16.00,

- klasy I – IV:  11.09.2018 r. (wtorek) godz. 16.30,

- klasy V - VIII: 12.09.2018 r. (środa) godz. 16.30,

- zebranie Rady Rodziców: 12.09.2018 r. (środa) godz. 17.45.

Zebrania na podsumowanie I semestru:

- klasy I- IV: 30.01.2019 r. (środa) godz. 16.30

- klasy V-VIII:  31.01.2019 r. (czwartek) godz. 16.30

ŚWIETLICA SZKOLNA w roku szkolnym 2018/19 czynna w godzinach: 6:45 – 16.30 od poniedziałku do czwartku, w piątki do 16.00.

DODATKOWE DNI WOLNE od zajęć od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02.11.2018 r., 15,16,17.04.2019 r. - egzaminy, rekolekcje – 3 dni, 02.05.19 r.