Interaktywna droga do wiedzy

W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą uczniowie o szczególnych zainteresowaniach matematycznych, informatycznych i robotycznych.
Zajęcia mają na celu:

  • rozwijanie zdolności i poszerzanie zainteresowań,
  • pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, wyobraźni, fantazji,
  • motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy, 
  • przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy,
  • doskonalenie koncentracji uwagi.

 

Na zajęciach wykorzystywane są programy edukacyjne „Porusz umysł”, „Matzoo.pl” oraz 2+2, uczniowie rozwiązują zadania matematyczne na platformach, a także uczą się robotyki za pomocą klocków LEGO® Education. Z klocków konstruują kompozycje przestrzenne, w prostym języku graficznym piszą programy, następnie klocki podłączają za pomocą USB do komputera i uruchamiają zbudowane roboty. Poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów z zakresu robotyki uczniowie zostają wprowadzeni w tajniki techniki, technologii, fizyki i matematyki.