Szkolne Koło Turystyczne

                              

„Sienkiewiczowskie Włóczykije”

 

Celem działań Szkolnego Koła  Turystycznego jest:
- utrzymywanie stałej współpracy z lokalnymi towarzystwami propagującymi turystykę i krajoznawstwo, 
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych,

- poznanie walorów obszarów przyrodniczych najbliższego regionu i jego okolicy,
- kształtowanie szacunku do obiektów mających wartość kulturową dla naszego regionu, kraju,
- motywowanie do aktywnego spędzania wypoczynku,
- podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej,
- poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach ,
- upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
Członkowie klubu organizują oraz uczestniczą w imprezach turystycznych organizowanych przez lokalne towarzystwa  propagujące  turystykę i krajoznawstwo.  Ważnym elementem działalności Klubu jest to, że uczniowie aktywnie  uczestniczą w przygotowaniach wycieczek m.in.

-          wyznaczają i planują trasę,

-          przygotowywać informację o niektórych miejscach, zabytkach i obiektach godnych zainteresowania,

-          pomagają w wyszukiwaniu i rezerwowaniu noclegów,

-          umieszczać adnotację z przebiegu wyjazdu na stronie internetowej oraz dostarczać zdjęcia i notatki do wirtualnej Kroniki Klubu Podróżnika.

Spotkania Klubu odbywają się  w miarę potrzeb także przed wyjazdem i po wyjeździe w celu omówienia i podzielenia się wrażeniami.

Najbliższy rajd 6.12 / Mikołajkowe stroje będą mile widziane.

                                                                                   Opiekunem koła jest Marlena Oszutowska.

Szkolne Koło Turystyczne"Sienkiewiczowskie Włóczykije" przypomina, że 5 grudnia / w sobotę ruszamy na RAJD
w poszukiwaniu Świętego ....Mikołaja, oczywiście.
Zbiórka na boisku szkolnym o 8.10, trasa do pokonania to ok.5km....to pikuś;
Koszt: 8zł można przekazać p.Marlenie (wych.2c) lub przynieść w dniu rajdu.
Planowane zakończenie ok godz.11.30-12.00
 
Do zobaczenia na szlaku!
 
Marlena Oszutowska