Teatr "Tęcza"

W naszej szkole, od wielu już lat, istnieje kółko teatralne „Tęcza”. Celem kółka jest rozwijanie zdolności aktorskich, kreatywności, wrażliwości, swobody scenicznej u dzieci. Stają się one odważne, samodzielne i potrafią pracować w grupie rówieśników. Na zajęcia uczęszczają uczniowie od klasy I do VI. W ciągu kilkunastu lat działalności kółka przygotowano wiele przedstawień teatralnych, które prezentowano uczniom naszej szkoły podczas różnych imprez i uroczystości. Co roku bierzemy udział w przeglądzie teatrów szkolnych OFFELIADA.

 

Wielokrotnie występowaliśmy dla podopiecznych z Domu Opieki Społecznej, a także dla dzieci z Ośrodka Szkolno–Wychowawczego. Mali aktorzy są bardzo zaangażowani w życie kółka. Uwielbiają się przebierać, tańczyć na scenie, naśladować różnych bohaterów z bajek. Wcielają się także w postaci ptaków, kwiatów, zwierząt, poetów, kompozytorów i świętych.