Badamy i eksperymentujemy

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zaniepokojonych o karierę szkolną dzieci, postanowiłam. opracować program autorski, w którym znalazłyby sięćwiczenia rozbudzające zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi. Dlatego chcę zaproponowaćcykl tematyczny, który na zajęciach jest realizowany metodą projektów. Ogniwem wspólnym cyklu tematycznego jest eksperyment, na podstawie, którego uczniowie ucząsięformułowania obserwacji i wyciągania wniosków.

Na zajęciach uczniowie obserwują, zastanawiają się pytają i próbują znaleźć odpowiedź taki model pracy pozwala na aktywność i samodzielność pracy ucznia. Jest to dla uczniów projekt badawczy, ponieważ nie znająoni jeszcze tych działów fizyki i chemii. Ich praca będzie polegała na dokładnym zapoznaniu sięz nowymi zagadnieniami, wyszukaniu ciekawych zadań i problemów oraz przedstawieniu ich w atrakcyjny sposób, za pomocą doświadczeń zwybranych dziedzin fizyki i chemii. Zakończenie projektu planujemy w trakcie warsztatów Centrum Nauki Kopernik w miesiącu maju.