Kolorowy uniwersytet

W roku akademickim 2014/15 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po raz czwarty jest organizatorem projektu Kolorowy Uniwersytet. Inicjatywa jest skierowana do wszystkich dzieci  będących uczniami szkół podstawowych z terenu województwa Wielkopolskiego. Również nasi uczniowie biorą udział w tym projekcie.

Celem projektu jest popularyzacja nauki, zaspokajanie dziecięcej ciekawości oraz pomoc dzieciom w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego. Gospodarzami wykładów odbywających się w ramach Kolorowego Uniwersytetu są wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki indeksom i zaliczeniowym pieczątkom, które otrzymują  dzieci za obecność na zajęciach, mogą poczuć się jak pełnoletni studenci. Całoroczny wysiłek uhonorowany będzie uczestnictwem w uroczystym Absolutorium, na którym każdy student Kolorowego Uniwersytetu otrzyma dyplom z rąk Prorektora ds. studenckich UAM, prof. dra hab. Zbigniewa Pilarczyka.