Megamisja - zakończony

300megamisja

MegaMisja to program edukacyjny dla szkół podstawowych. W naszej szkole był realizowany w świetlicy w roku szkolnym 2016/2017. Przystąpiliśmy do niego, bo zależało nam, by najmłodsi byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów.

Megamisja miała formę gry edukacyjnej. Dzieci poznały fikcyjnych bohaterów - Kubę i Julkę, którzy mieli wiele kłopotów w świecie cyfrowym, między innymi z Psotnikiem ( wirusem komputerowym). Uczestnicy projektu, pracując w grupie, podejmowali kolejne zadania i zdobywali punkty, aby móc wymieniać je na nagrody pomocne w realizacji zajęć. W ten sposób nasza szkoła wzbogaciła się o dwa tablety, najnowsze publikacje dla dzieci, gry edukacyjne a także materiały plastyczne.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jakie treści można publikować w internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy.

W projekcie pracowaliśmy, wykorzystując wiele aktywnych metod pracy takich jak: praca w parach, praca w małych grupach, praca z urządzeniami cyfrowymi ( tabletami, komputerami, telefonami komórkowymi) kalambury, scenki, wyszukiwanie informacji w internecie i innych źródłach). MegaMisja stawiała na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która przyspiesza nabywanie cyfrowych kompetencji.

Przy okazji nauczyciele zyskali dostęp do ciekawych scenariuszy zajęć do wykorzystania na lekcjach wychowawczych lub podczas zajęć świetlicowych.

MegaMisja