Pływam, bo lubię

Program „Pływam, bo lubię” to innowacyjny program doskonalenia pływania oraz małego treningu sportowego. Uczniowie przystępując do programu zdają egzamin praktyczny na pływalni GOSiR, na podstawie wyników utworzona jest klasa IV z poszerzonym programem pływania. Zajęcia pływackie obejmują zakres 6 godz lekcyjnych, 2 pozostałe godziny to zajęcia z realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego mających uprawnienia instruktora sportu oraz trenera pływania II klasy. Uczniowie w trakcie realizacji programu doskonalą technikę pływania, poprzez zastosowanie ćwiczeń specjalnych oraz metody Total Imerssion korygują błędy i nawyki ruchowe poprawiając ekonomikę pływania. W trakcie zajęć są wykorzystane pomoce typu deski, bojki, płetwy i klapki pływackie. Uczniowie kształtują wytrzymałość, siłę, szybkość oraz umiejętności koordynacyjne, zwiększają odporność na stres oraz uczą się kontroli swoich możliwości pływackich. Uczniowie startują w zawodach sportowych, zdobywają wiele osiągnięć. W klasach usportowionych stosowany jest system motywacji ucznia, którego celem jest zainteresowanie uczniów sportem pływackim, poprzez ciekawe lekcje, niekonwencjonalne metody pracy, interesujące spotkania z trenerami pływania, triathlonu, lekkoatletyki. Szkoła współpracuje z klubami, sekcjami pływackimi, angażuje się w pomoc przy przeprowadzeniu zawodów pływackich oraz organizuje wewnętrzne zawody na szczeblu szkolnym.

 

SZÓSTKA PŁYWA!