Zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczne

Jest to propozycja dla uczniów zainteresowanych dodatkowym zdobywaniem wiedzy i umiejętności z języka polskiego.

Dla klas czwartych zajęcia odbywają się w każdy piątek o 9.45 – 10.30 w świetlicy szkolnej. Podczas spotkań uczestnicy wymieniają się nowinkami czytelniczymi, tworzą teksty, ćwiczą ortografię, grają w gry edukacyjne i sami je tworzą, w formie kalamburów uczą się związków frazeologicznych. Uczniowie uczęszczający na zajęcia biorą udział w projektach e-twinning związanych z czytelnictwem, np. „Okładki jakże żywe”, „Where is the love”, „Book - my friend” czy „Łączy nas Sienkiewicz”.

Spotkania uczniów z klas siódmych obecnie odbywają się w czwartki 13.35 – 14.20 również w świetlicy. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy z edukacji polonistycznej a także pobudzenie kreatywności uczniów w tym obszarze. W pierwszym półroczu pracy skupialiśmy się na poznaniu gatunków publicystycznych takich jak: felieton, reportaż, wywiad oraz na przygotowaniu do konkursów pozaszkolnych. Utrwalaliśmy wiadomości z teorii literatury, analizowaliśmy wybrane utwory literackie spoza kanonu lektur. Cały czas uczniowie poszerzają wiedzę wyniesioną z lekcji o konteksty biograficzne, filozoficzne, historyczne. Obecnie tworzymy wspólnie tekst (powieść) z wykorzystaniem narzędzia Google Docs.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia biorą także udział w projektach e-twinning związanych z czytelnictwem , np. „Okładki jakże żywe”, „Where is the love”, „Book - my friend”.