1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki (w tym jedną lekturę) oraz 2 czasopisma.
 3. Nie należy przetrzymywać wypożyczonych materiałów, gdyż czekają na nie inni.
 4. Książki należy zwrócić najpóźniej po miesiącu, czasopisma - po tygodniu, lekturę - natychmiast po jej omówieniu na lekcji.
 5. Po upływie terminu zwrotu książki można poprosić o jego przedłużenie, pod warunkiem że nie czekają na nią inni czytelnicy.
 6. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.
 7. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 8. Należy szanować wypożyczone książki i materiały, nie wolno po nich pisać.
 9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki należy ją odkupić albo zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 10. Czytelnicy mogą wypożyczać książki na okres ferii zimowych i letnich, termin zwrotu ulega wtedy przedłużeniu do końca wakacji.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 12. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.