Prezydent Bronisław Komorowski zachęcał ostatnio Polaków do czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. „Ogniem i mieczem”, „Potop” oraz „Pan Wołodyjowski” to powieści historyczne pisane „ku pokrzepieniu serc”, łączące patriotyzm z przygodą i humorem.

Nasza szkoła, nosząca już od 45 lat imię Henryka Sienkiewicza, także włączyła się do tej akcji narodowego czytania. Uczniowie mieli okazję wysłuchać fragmentów „Trylogii” w wykonaniu wicedyrektor Izabeli Maćkowiak oraz bibliotekarki Ewy Święcickiej. Również szóstoklasiści Aleksandra Banaszak i Michał Wilgosz przeczytali wybrane przez siebie urywki książek.

Zachęcamy wszystkich uczniów do poznawania „Trylogii” oraz oglądania filmów „Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pan Wołodyjowski”.