instaling logo male

Insta.Ling jest platformą, którą wykorzystujemy do nauki słówek języków obcych.
Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu i szkole.
Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba o to, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.
Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
Praca z programem wpływa pozytywnie na motywację uczniów,  w szczególności tych, którzy mieli wcześniej problemy z zapamiętywaniem słownictwa.
Insta.Ling uczy nie tylko słówek, ale także przydatnej w dalszym życiu systematyczności.

instaling buzka male