Program „Pływam, bo lubię” to innowacyjny program doskonalenia pływania oraz małego treningu sportowego. Uczniowie przystępując do programu zdają egzamin praktyczny na pływalni GOSiR, na podstawie wyników utworzona jest klasa IV z poszerzonym programem pływania. Zajęcia pływackie obejmują zakres 6 godz lekcyjnych, 2 pozostałe godziny to zajęcia z realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego mających uprawnienia instruktora sportu oraz trenera pływania II klasy. Uczniowie w trakcie realizacji programu doskonalą technikę pływania, poprzez zastosowanie ćwiczeń specjalnych oraz metody Total Imerssion korygują błędy i nawyki ruchowe poprawiając ekonomikę pływania. W trakcie zajęć są wykorzystane pomoce typu deski, bojki, płetwy i klapki pływackie. Uczniowie kształtują wytrzymałość, siłę, szybkość oraz umiejętności koordynacyjne, zwiększają odporność na stres oraz uczą się kontroli swoich możliwości pływackich. Uczniowie startują w zawodach sportowych, zdobywają wiele osiągnięć. W klasach usportowionych stosowany jest system motywacji ucznia, którego celem jest zainteresowanie uczniów sportem pływackim, poprzez ciekawe lekcje, niekonwencjonalne metody pracy, interesujące spotkania z trenerami pływania, triathlonu, lekkoatletyki. Szkoła współpracuje z klubami, sekcjami pływackimi, angażuje się w pomoc przy przeprowadzeniu zawodów pływackich oraz organizuje wewnętrzne zawody na szczeblu szkolnym.

 

SZÓSTKA PŁYWA!