Program „Potrafię pływać” jest skierowany do uczniów SP6 z klas I-III- jest to innowacja pedagogiczna, której głównym celem jest popularyzacja sportu pływackiego w szkole podstawowej. Program powstał dzięki zaangażowaniu nauczycieli WF, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6, w celu podtrzymania i kontynuowania tradycji pływackich SP6.

Głównym założeniem programu jest nauka i doskonalenie umiejętności pływackich uczniów, zapobieganie wadom postawy oraz wychowanie do rekreacji. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu na pływalni GOSiR, są prowadzone przez nauczycieli wf posiadających uprawnienia instruktorskie, trenerskie i sędziowskie. W miesiącu wrześniu, maju i czerwcu zajęcia przeprowadzane są na terenie szkoły w formie zajęć ogólnorozwojowych, kształtujących wszystkie cechy motoryczne. Uczniowie, jako reprezentanci szkoły startują w zawodach pływackich, dwa razy w roku, mają wiele osiągnięć, zdobywają czołowe miejsca w klasyfikacji indywidualnej, zespołowej i sztafetowej. Szkoła współpracuje z klubami sportowymi i sekcjami pływackimi, wielu uczestników programu oprócz trenowania w szkole ma również treningi klubowe. Uczestnictwo w zajęciach to nie tylko zajęcia na pływalni, to także spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata sportu, trenerami triathlonu, pływania. Spotkania takie poszerzają wiedzę na temat sportu pływackiego oraz rozbudzają tzw. „apetyt na sport”. Po ukończeniu klasy III uczniowie mogą wybrać czy chcą kontynuować przygodę z pływaniem, taką możliwość daje program kontynuujący - „Pływam, bo lubię”.