Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 01.03.2021 o godzinie 8:00