Godziny wydawania obiadów

11.25 - 11.45
12.30 - 12.50