ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Jest to oferta zajęć dla uczniów chcących rozwijać swoje zdolności muzyczne.

Dla dzieci klas I – III zajęcia odbywają się  raz w tygodniu, w środy o  13.40 – 14.25. Uczniowie na spotkaniach uczą się zapisu nutowego oraz  wartości rytmicznych. Grają na dzwonkach chromatycznych  różne utwory a także tworzą akompaniamenty do piosenek  na instrumentarium Orfa.

Zajęcia dla klas IV – VIII odbywają się w każdy wtorek o 16.20 – 17.05. Dziewczęta  na spotkaniach poznają zasady emisji głosu oraz uczą się nowych piosenek, poszerzając w ten sposób swój repertuar muzyczny.  Oprócz śpiewu na zajęciach uczniowie   tańczą   ciekawe  układy choreograficzne  do różnych utworów.  Swoje umiejętności zespół artystyczny prezentuje na uroczystościach szkolnych.