Miło nam poinformować, że nasza szkoła po raz drugi uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W ramach programu otrzymaliśmy od państwa dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł, a całkowita wartość zadania to 15 tys. zł. Dzięki temu mieliśmy możliwość zakupu lektur i nowości wydawniczych do szkolnej biblioteki oraz nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo.

Do tej pory w ramach programu realizowane były różnorodne działania popularyzujące czytelnictwo, takie jak: konkursy (recytatorski, plastyczny), imprezy czytelnicze (np. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Pluszowego Misia) oraz projekty czytelnicze w klasach. Nawiązano także współpracę z innymi bibliotekami, co zaowocowało m.in. uczestnictwem uczniów w spotkaniach autorskich zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna (z Grzegorzem Kasdepke, Wojciechem Widłakiem i Elizą Piotrowską).

Dokładniejsze informacje o działaniach czytelniczych można znaleźć w aktualnościach szkoły, w wydarzeniach biblioteki oraz na Facebooku.