Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych.
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

– obywatelami a administracją

– przedsiębiorcami a administracją

– instytucjami administracji publicznej


Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.


W celu dostarczenia do Szkoły Podstawowej nr 6 im. H Sienkiewicza w Gnieźnie dokumentu elektronicznego,
należy:

 • Zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.
 • Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp
  do elektronicznej skrzynki podawczej naszej szkoły (sp6_gniezno/SkrytkaESP).

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SP6_Gniezno

 • Skrzynka zawiera jeden formularz elektroniczny pn. „Skargi, wnioski, inne pisma”.
  Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie.
 • Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

 Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 MB.

 • Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.
 • Sprawy załatwiane w trybie postępowania administracyjnego wymagają podania imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu.
 • Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.