6.45- 7.45
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, „Poranek z książką”- zajęcia czytelnicze, gry i zabawy stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, realizacja zadań projektowych, zajęcia komputerowe

7.45
Odprowadzenie dzieci idących na lekcje do klas

8.00-10.00
Pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia indywidualne pod opieką nauczyciela (rozwijające zdolności matematyczne, czytelnicze, plastyczno-manualne, komputerowe), zabawy dydaktyczne, badawcze

10.00-11.30
Zajęcia tematyczne wynikające z planu: zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, rozwijające zdolności manualne, gry dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem dramy, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, konkursy, quizy.
Prace indywidualne i zespołowe w grupach i zespołach zadaniowych.

11.30-11.50
Obiad

11.50-12.30
Głośne czytanie dzieciom w ramach akcji ”Całą Polska czyta dzieciom”, zajęcia relaksacyjne, muzyczne, ruchowe

12.30-12.50
Obiad

13.00-14.00
Zabawy na świeżym powietrzu

14.00-15.00
Odrabianie zadań domowych, doskonalenie pisania, czytania.

15.00-16.30
Zajęcia tematyczne wynikające z planu, realizacja zadań projektowych, zajęcia z komputerem