Kadra
FUNKCJA/NAUCZANY PRZEDMIOT IMIĘ I NAZWISKO

DYREKTOR

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

ELŻBIETA ZACHOLSKA

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY

TECHNIKA

IZABELA MAĆKOWIAK
PEDAGOG MARIOLA KACZMAREK
KIEROWNIK ŚWIETLICY AGNIESZKA KONARKOWSKA 
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

KRYSTYNA ŚWIĘCH

AGNIESZKA KONARKOWSKA

BIBLIOTEKA EWA ŚWIĘCICKA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PAULINA BORKOWSKA

ALEKSANDRA FRANKOWSKA

EWA MATYJASZCZYK

ALEKSANDRA MICHALSKA

JUSTYNA GÓRALSKA-MELLER

MAŁGORZATA JOŚKOWIAK–RESZKO

IZABELA KOITKA

KATARZYNA KONIECZKA

JOANNA KONWIŃSKA

AGNIESZKA LISIECKA

NATALIA MICHALSKA

MARLENA OSZUTOWSKA

KATARZYNA POLIŃSKA

MARIETTA TROCH

EWA WASIAK

LIDIA ŻURAWSKA

JĘZYK POLSKI

MONIKA LESZCZYŃSKA

NATALIA SOSZYŃSKA–JASTRZĘBSKA

HISTORIA ANNA ŻYDOWICZ
JĘZYK ANGIELSKI

KATARZYNA MICHALSKA

MARTA NOWAK

AGNIESZKA SOBSTYL

ALICJA WACHOWIAK

MATEMATYKA

URSZULA JANKOWSKA

ALEKSANDRA WITCZAK

PRZYRODA

MARIA JURA

BARBARA KACHNIARZ

ZAJĘCIA TECHNICZNE IZABELA MAĆKOWIAK
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

BEATA GODLEWSKA

ELŻBIETA ZACHOLSKA

MUZYKA, PLASTYKA MAGDALENA DUTKIEWICZ
WYCHOWANIE FIZYCZNE

JAROSŁAW GLINKOWSKI

PAULINA KACZMAREK

KAMIL MURCH

TOMASZ OSTROWSKI

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE RENATA KOSMALA
RELIGIA

DARIUSZ BANICKI

BARBARA KACHNIARZ

RENATA KOSMALA

ETYKA IZABELA KOITKA

Dziennik elektroniczny