Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W tym roku szkolnym obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia przypadły na 7 października.

Uczniowie klasy 8b wcielili się w rolę egzaminatorów i w każdej klasie 4,5,6,7 i 8 przeprowadzili  „Tabliczkę mnożenia na czas ”oraz Kahoota. Głównym celem była wspólna zabawa oraz „odświeżenie” tabliczki mnożenia. Oprócz tego na szkolnym korytarzu wywieszone były zadania matematyczne dla chętnych.

Uczniowie klas 3- odpowiadali pisemnie na 10 losowo wybranych zadań. Najlepsi otrzymali tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a uczniom klasy 8b- Tosi K., Tosi B., Matyldzie, Marysi, Marcie, Oli, Amelce, Igorowi, Krzysztofowi oraz Bartkowi dziękujemy za przeprowadzenie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole.

Date

28 listopad 2022

Tags

matematyka