Jest to propozycja dla uczniów zainteresowanych dodatkowym zdobywaniem wiedzy i umiejętności z języka polskiego..

Zajęcia odbywają dwa razy w tygodniu się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 8.00 - 8.45  w świetlicy szkolnej a czasami w sali informatycznej. Mają one na celu poszerzenie wiedzy z edukacji polonistycznej a także pobudzenie kreatywności uczniów z wykorzystaniem technik komputerowych. Podczas spotkań uczestnicy wymieniają się nowinkami czytelniczymi, tworzą teksty, ćwiczą ortografię, grają w gry edukacyjne i sami je tworzą, w formie kalamburów uczą się związków frazeologicznych. W pierwszym półroczu pracy uczyliśmy się pisania  opowiadania z elementami różnych form wypowiedzi przygotowywaliśmy do konkursów pozaszkolnych. Utrwalaliśmy wiadomości z teorii literatury, analizowaliśmy wybrane utwory literackie spoza kanonu lektur.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia biorą udział w wielu projektach e-twinning związanych z czytelnictwem, w tym roku zaangażowaliśmy się w projekt „QRekomendacje”, „Okładki jakże żywe”, „Poetyckie wyzwania”.

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

 

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet