"...Żaden pisarz polski nie zdobył tylu naraz laurów,
wyrazów i dowodów uznania, szacunku uwielbienia..."

/Bolesław Prus/

HENRYK SIENKIEWICZ - urodził się 5 maja 1846 r. we wsi Wola Okrzejska. Dwanaście pierwszych lat swojego życia spędził na Podlasiu.

Mając zaledwie 12 lat rozpoczął naukę w warszawskim gimnazjum. Fascynowała go historia i literatura. We wrześniu 1866 r. młody Henryk zdał maturę, a 25 października złożył egzaminy do Szkoły Głównej i został studentem - najpierw na wydziale prawnym, a następnie, zgodnie z życzeniem matki, na lekarskim.

Jednak 4 lutego 1867 r. przeniósł się na wydział filologiczny. Jako student zdobył posadę guwernera. Studiów jednak nie ukończył. Opuszczając uczelnię w 1871 r. miał jednak za sobą debiut w "Przeglądzie Tygodniowym".

Źródłem jego utrzymania stała się praca dziennikarza i recenzenta warszawskiej prasy. Powoli stawał się postacią sławną i popularną ze względu na błyskotliwe, zabawne felietony.

W lutym 1876 r. "Gazeta Polska", doniosła o wyjeździe Sienkiewicza do Ameryki. Wkrótce pojawiły się "Listy z podróży", które zdobyły sobie ogromną popularność. W marcu 1878 roku, po dwóch latach pobytu za oceanem wrócił do Europy. Materiał zebrany z pobytu w Stanach zaowocował serią znakomitych utworów nowelistycznych, m.in.: "SZKICE WĘGLEM", "JANKO MUZYKANT", "JAMIOŁA".

Kolejne cztery lata, pobytu w Paryżu przyniosły cały szereg krótkich utworów pisanych prozą - znalazły się wśród nich: "LATARNIK", "SACHEM", "WSPOMNIENIA Z MARIPOZY".

Na początku roku 1882 Sienkiewicz objął redakcję "Słowa", w której publikowano w odcinkach "OGNIEM I MIECZEM" i "POTOP". Nakład "Słowa" wzrósł, autor zyskał popularność. 

W marcu 1887, ponownie podróżując po Europie, zaczął pisać "PANA WOŁODYJOWSKIEGO". Dzieło ukończył w pierwszej połowie 1888 roku.

Najsłynniejszy utwór H. Sienkiewicza "Quo Vadis" powstał w ciągu roku. Obraz Rzymu za czasów Nerona urzekł czytelników swoją wielobarwną urodą. Dzieło to otworzyło autorowi drogę do wielkiego,światowego sukcesu. Powieść przełożono na ponad 40 języków.

Autorowi "Krzyżaków" przyznano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Natomiast 22 grudnia 1900 r. wręczono Sienkiewiczowi akt własności Oblęgorka. Tym darem narodowym Polacy pragnęli uczcić wielkiego artystę. 

Rok 1905 stał się rokiem wielkiego triumfu literatury polskiej - 10 grudnia Sienkiewicz jako pierwszy polski pisarz odebrał z rąk króla szwedzkiego NAGRODĘ NOBLA w dziedzinie literatury.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat życia napisał "W pustyni i w puszczy" - powieść dla dzieci.

Ostatnią przystanią sędziwego pisarza było miasteczko Vevey w Szwajcarii. Tam też 15 listopada 1918 roku zakończył swój żywot. 

 W roku 1924 prochy pisarza uroczyście sprowadzono do Polski, do Warszawy.