Do sztandaru 

 

1. Hej koledzy w górę głowy,

bo nad nami niby ptak,

płynie biały, purpurowy

sztandar polski, to nasz znak.

 

Refren:

Przyrzekamy ci sztandarze,

zawsze Cię wysoko nieść,

nasza sława z Tobą w parze,

w tobie honor nasz i cześć!

 

2. Nam Sienkiewicz patronuje,

jego imię, szkoły znak 

Polska, honor, twórcza praca

godłem naszym biały ptak.

 

Refren:

Przyrzekamy ci sztandarze,

zawsze Cię wysoko nieść,

nasza sława z Tobą w parze,

w tobie honor nasz i cześć!

 

3. Myśmy dzieci Grodu Lecha,

wiernie służyć będziem mu 

swą nauką dobrą pracą,

ile w piersi stanie tchu.