Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Ministerstwo Infrastruktury 1 września 2021 r. 

 

 

  1. Pasażer korzystający z pojazdów publicznego transportu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego. 
  2. Pasażer powinien zachować bezpieczny odstęp od innych pasażerów. 
  3. Nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: 
    1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, trudności w samodzielnym zakrywaniu lub odkrywaniu ust lub nosa, 
    2. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia. 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/22: 
 

Przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021r.  

Ferie zimowe: 17 – 30 stycznia 2022r.  

Wiosenna przerwa: 14  – 19 kwietnia 2022r.  

 

I semestr 1.09.2021 – 14.01.2022r.  

II semestr 31.01.2022 – 24.06.2022r.  

 

Konsultacje z rodzicami: 9.11.21r., 14.12.21r., 15.03.22r., 17.05.22r.

 

Dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym: 

15.10, 12.11, 2.05, 17.06, 20.06. oraz 24 – 26.05.22

 

Egzamin ósmoklasisty:

Język polski 24 maja 2022r. godz. 9.00

Matematyka 25 maja 2022r. godz. 9.00

Język obcy (angielski/niemiecki) 26 maja godz. 9.00

Informacja o zmianach w programie „Dobry start”, który będzie obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Decyzją Rady Rodziców w dniu 18.12.2019 r. w naszej szkole będą wykonywane zdjęcia. Prosimy o zapoznanie się z rodzajami/cenami zdjęć. 
Zwracamy uwagę, że zdjęcia z plakatu nr 2 nie podlegają zwrotowi.