1. Internetowe centrum informacji multimedialnej czynne jest w godzinach otwarcia biblioteki.
 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
 3. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
 4. Stanowisko komputerowe obsługuje tylko jedna osoba.
 5. Obowiązują zapisy na ustaloną przez ucznia i bibliotekarza godzinę.
 6. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu odwiedzin.
 7. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do realizacji celów edukacyjnych.
 8. Zabrania się korzystania z czatów, komunikatorów, poczty elektronicznej oraz odwiedzania stron www prezentujących treści nieetyczne.
 9. Zabrania się instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już istniejących ustawieniach systemowych i oprogramowaniu.
 10. Urządzenie wielofunkcyjne obsługuje bibliotekarz.
 11. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w obsłudze komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 12. Użytkownicy (w przypadku uczniów - ich rodzice) ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 13. W czasie pracy należy zachowywać ciszę.
 14. W przypadku naruszenia zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.