„Małe spotkania z wielkim sportem” jest to projekt, który realizowany jest przez nauczycieli wychowania fizycznego naszej szkoły.

Celem projektu jest zapoznanie naszych uczniów z wiedzą i praktyką mniej znanych dyscyplin sportowych. Organizowane są spotkania ze znanymi postaciami gnieźnieńskiego sportu, którzy odnosili i nadal jeszcze niektórzy odnoszą duże sukcesy na arenach krajowych i zagranicznych. Wśród nich są również nasi absolwenci.

Projekt ten zakłada w większości zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie mogą zapoznać się z formami treningu, poznają sprzęt sportowy oraz ubiór dla danej dyscypliny sportu. Bardzo często mogą również zobaczyć pamiątki, medale i trofea zdobyte przez zaproszonych sportowców.

Poszczególne spotkania odbywają się w większości raz w miesiącu w zależności od możliwości czasowych naszych gości i sprzyjających warunków. Uczniowie poznają takie dziedziny sportu, jak: fitness, triathlon, tenis ziemny, jeździectwo, badminton, hokej na trawie, karate itp.

Nauczyciele i uczniowie zaangażowani w ten projekt zawsze są wdzięczni naszym zaproszonym gościom za poświęcony czas, przeprowadzenie zajęć, życzliwość i uśmiech.