Najczęściej zadawane przez rodziców pytania.

 

1. Czy moje dziecko musi umieć pływać, żeby dostać się do klasy I z programem „Potrafię pływać” - nauka i doskonalenie pływanie?

Jest to zależne od ilości dzieci zgłoszonych do tej klasy. W przypadku dużej ilości chętnych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które przepłyną duży basen bez przyboru. Dalej odpowiednio – przepłyną duży basen z przyborem do pływania ( makaron, deska, pływaczki ...), mały basen bez przyboru, mały basen z przyborem. Jeśli w wyniku takiej rekrutacji nie będzie odpowiedniej ilości chętnych przyprowadzany jest test uzupełniający – tylko sprawnościowy – na boisku szkolnym. Zadania testu sprawnościowego to: skok w dal z miejsca, bieg z podrzucaniem woreczka, bieg slalomem, rzut piłką lekarską.

2. Kiedy odbywa się test rekrutujący dzieci do klasy z programem „Potrafię pływać”?

W obecnej sytuacji jest to uzależnione od obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią.

3. Czy na zajęcia z pływania muszę po raz drugi przyprowadzać dziecko do szkoły?

Nie. Zajęcia z pływania dla klas I odbywają się raz w tygodniu zawsze po zakończonych lekcjach. Nauczyciele wychowania fizycznego zabierają dzieci ze szkoły na basen. Z basenu mogą uczniów odebrać rodzice lub nauczyciel przyprowadza je do świetlicy szkolne. Na dzieci korzystające ze stołówki szkolnej czeka ciepły obiad. Zajęcia klas II – III odbywają się bezpośrednio przed lub po lekcji na podobnych zasadach.

4. Czy w klasie z programem „Potrafię pływać” - nauka i doskonalenie pływania w klasach I – III uczniowie korzystają tylko z basenu?

Nie. Zajęcia na basenie są zajęciami dodatkowymi. Oprócz tych zajęć uczniowie mają jeszcze lekcje wychowania fizycznego na sali gimnastycznej.

5. Gdzie odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego dla klas I – III?

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na obiektach GOSiR przy ul. Jolenty lub przy ul. Sportowej – sala gimnastyczna, basen, sala rekreacyjna.

Na basenie uczniowie pływają w grupach maksymalnie 15 osobowych.

W miesiącach, w których szkoła nie korzysta z obiektów GOSiR zajęcia odbywają się na boisku szkolnym i placu zabaw.

6. Gdzie odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego dla klas IV – VIII?

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na obiektach GOSiR przy ul. Jolenty i Sportowej – sale gimnastyczne, basen.

7. Jakiego rodzaju koła zainteresowań funkcjonują w szkole?

Informacje na temat prowadzonych przez szkole kół zainteresowań znajdują się na stronie internetowej szkoły www.sp6.gniezno.pl w zakładce „Uczniowie” oraz „Świetlica”. Oferta zajęć dodatkowych co roku ulega zmianie.

8. Czy w szkole w ramach kół zainteresowań działa koło turystyczne ?

Tak, działa dla uczniów klas I – III. Organizowane są różnego rodzaju wyjścia i inne przedsięwzięcia także realizujące aspekt edukacyjny. Dla starszych dzieci i młodzieży klas IV – VIII również organizowane są rajdy, ale bez struktury koła zainteresowań. Te rajdy odbywają się w soboty w godzinach dopołudniowych i dotyczą terenu Gniezna i najbliższej okolicy. Zainteresowani odpowiadają na informację nauczyciela i po otrzymaniu zgody rodziców zapisują się na rajd. W tym przypadku realizowany jest również aspekt edukacyjny. Istnieje również możliwość udziału w rajdach organizowanych przez jednostki zewnętrzne np. PTTK.

9. W jakich godzinach pracuje świetlica szkolna i stołówka?

Świetlica szkolna pracuje od pn. – czw. od 6.45 – 16.30 w piątki do 15.30.

10. Ile kosztuje obiad w szkole?

Obiad dla ucznia kosztuje 4,50 zł. Stołówka wydaje obiady od 11.30 – 13.00.

11. Czy uczniowie przebywający w świetlicy wychodzą sami do toalety?

Nie. Najmłodsi uczniowie do toalety wychodzą pod opieką nauczyciela. Starsi korzystają z toalety podczas przerw lekcyjnych. Mają wtedy zapewnioną opiekę dyżurujących w szkole nauczycieli.

12. Jak długo trwają lekcje w szkole?

Lekcje w szkole trwają najdłużej do godz. 1615. Klasy pierwsze zaczynają zawsze od godz. 8.00. Drugie i trzecie maksymalnie dwa razy w tygodniu zaczynają najpóźniej o godzi. 11.30.

13. Kto sprawuje opiekę nad uczniami klas pierwszych w czasie przerw.

Opiekę nad uczniami klas pierwszych, także podczas przerw, pełnią nauczyciele uczący w danej klasie.

14. Czy organizowane są dla uczniów wyjścia do placówek kultury np. muzeów, kina, teatru ?

Oczywiście. Gdy tylko jest to możliwe na każdym poziomie stwarzane są uczniom warunki szerokiego dostępu do udziału w kulturze. Dotyczy to zarówno działań podejmowanych przez rodzime placówki kultury, jak i przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne, ale na terenie placówek gnieźnieńskich. Bardzo ważne, wręcz konieczne, jest realizowanie przy takim działaniu podstawy programowej.

15. Czy w szkole jest psycholog?

Tak. Dzieci bardzo pani ufają i chętnie z nią rozmawiają. Zarówno młodsze jak i ze starszych klas.