Opublikowaliśmy plan lekcji na rok szkolny 2022/23. Znajduje się w menu Uczniowie/plan lekcji. Plan może zostać skorygowany, ostateczny plan zostanie umieszczony w e-dzienniku w dniu 1 września.