Aktualności

Przed lekcjami i po lekcjach uczniowie przychodzą do świetlicy. Czasem spędzają tutaj dużą część dnia, dlatego mogą korzystać z różnych form spędzania wolnego czasu. Jest chwila na naukę - można samodzielnie odrabiać lekcje lub skorzystać z pomocy wychowawców świetlicy. Świetliczaki słuchają czytanych im bajek, mitów, słuchowisk, a potem rozmawiają na różne tematy. Często wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, malują farbami, wyklejają obrazki z krepy czy z plasteliny, grają w gry stolikowe, wykonują doświadczenia. Tutaj zaciera się granica między nauką a zabawą.