Aktualności

Prosimy o zgłaszanie  dzieci, które będą uczęszczać w w okresie 26.12.-28.12. do świetlicy.